Vrijwilligerswerk kan je op allerlei terreinen doen.
Voor ons is nu van belang het vrijwilligerswerk in de zorg.
Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een organisatie voor Vrijwillige Thuishulp, Buddyzorg of Vriendendienst. Deze organisaties voor intensieve vrijwilligerszorg zetten vrijwilligers in bij mensen in kwetsbare situaties, waarbij ‘meedoen' aan de samenleving centraal staat. Het gaat daarbij om zogenaamd 1-op-1-contact.

De organisaties zorgen voor een zorgvuldige koppeling tussen de hulpvrager en de vrijwilliger. Vriendschappelijk contact staat centraal; vrijwilligers noemen we ook soms wel maatjes. De vrijwilligers worden met zorg geworven, geselecteerd, getraind en begeleid. De organisaties werken met betaalde coördinatoren, zodat kwantiteit en continuïteit gewaarborgd zijn.

In zuidwest Friesland is grote behoefte aan vrijwilligers die in de zorg willen werken (zorgvrijwilligers).
Als zorgvrijwilliger moet je goed kunnen opschieten met mensen, met een ziekte en/of handicap. Je wandelt bijvoorbeeld samen een stukje of je doet samen boodschappen, je houdt gezelschap (samen een beetje kletsen bij kopje thee of je leest wat voor, enz.). Je mag geen verzorgende en verpleegkundige handelingen doen.
Als zorgvrijwilliger kan je ook ingezet worden om de mantelzorger even de gelegenheid te geven vrijaf te nemen voor zichzelf. Je neemt dan even een stukje zorg van de mantelzorger over.

Als je dit wat lijkt dan kan je je aanmelden bij het Stipepunt in jouw gemeente (www.stipepunt.nl) !!!

Als je wil kiezen voor vrijwilligerswerk in de zorg? Ga dan naar:
http://www.stipepunt.nl/   of
http://www.schitterendemensen.nl/