Woont degene die u, als mantelzorger verzorgt, in de gemeente Súdwest-Fryslân? En heeft degene die u verzorgt dit jaar een nieuwe urenindicatie voor Huishoudelijke Hulp gekregen?

De kans is heel groot dat het aantal toegewezen uren nu in 2015 aanzienlijk minder is geworden. De gemeente hanteert namelijk een richtlijn die leidt tot minder uren dan voorheen. Die richtlijnen staan in "PROTOCOL ONDERSTEUNING MBT HET VOEREN VAN EEN GESTRUCTUREERD HUISHOUDEN 2015"

 Wordt dit de toekomst?

Rechtmatig?

Uit een uitspraak van de Rechtbank Noord Nederland van begin dit jaar en bijvoorbeeld uit een uitspraak van de Bezwaarcommissie van de gemeente zelf, enkele maanden geleden, blijkt dat juridisch dat Protocol 2015 NIET zorgvuldig tot stand gekomen te zijn.
De gemeente mag dit Protocol dus niet hanteren.
Uren voor Huishoudelijke Hulp moeten toegekend worden op basis van het vorige protocol (CIZ 2007).

Is dit op uw situatie van toepassing, neem dat contact op met de gemeente, met uw Gebiedsteam of met het WMO-platform Súdwest-Fryslân.

Ook kunt met ons contact opnemen: mantelzorgswf@ziggo.nl