MANTELZORG, MODERNE SLAVERNIJ VAN DE 21ste EEUW?

Is het zo dat alle hiaten in de formele (professionele) zorg, opgevangen moeten worden door mantelzorg? Die indruk zouden we wel kunnen krijgen nu we zien hoeveel nadruk ineens op het 'belang van mantelzorg' gelegd wordt in combinatie met ingrijpende bezuinigingen.

De zorg voor de kwetsbare mens is in de afgelopen jaren door allerlei bezuinigingen zienderogen achteruit gegaan.
Het leven van mensen, die mantelzorger worden door een langdurige ziekte, aandoening of ongeval van hun naaste, verandert meestal ingrijpend voor lange duur. Naast het omgaan met verdriet hebben zij ook hun eigen sociale leven heel erg moeten aanpassen. Vaak beheerst de (mantel)zorg het leven van het gehele gezin, 24 uur per dag, 7 dagen per week en 52 weken per jaar. Ook een zorg- of ondersteuningsplan met inzet van professionele zorgverleners, hoe zorgvuldig ook opgezet, voorziet niet in de vaak onvermijdelijk onverwachte zaken. In die situaties verwacht iedereen dat de mantelzorger ongevraagd (extra) inspringt.
Iemand moet het toch doen.


Brandt de mantelzorger op?

Alles wat er niet gebeurt of niet meer mag gebeuren in de thuiszorg, maar zeker ook in veel zorginstellingen, wordt vaak te gemakkelijk op het bordje van de mantelzorger gelegd.

Met de mooiste bewoordingen worden de taken die zorgaanbieders/-instellingen denken te kunnen/moeten schrappen in het vergaarbakje 'mantelzorg' gedeponeerd. De mantelzorg is geen geplande baan: het is iets wat je overkomt. Alles wat een mantelzorger kan en wil doen is toch meegenomen?
En om als mantelzorger NEE te zeggen, doe je niet of niet zo gauw. Het gaat immers om de zorg voor een dierbare.

Veel mantelzorgers hebben naast de zorgverlening thuis ook nog een gewone baan. Hoe combineer je dat? Je moet vaak een duizendpoot zijn om alle noodzakelijke taken dagelijks rond te krijgen. Geen werkgever zal het op den duur pikken dat de werknemer op de gekste tijden en soms onverwacht moet inspringen omdat het protocol van de zorginstellingen het niet toelaat het zelf te doen. 

Mantelzorgers geven vaak eerst hun vrije tijd besteding, hobbys en sport op om thuis zo goed mogelijk de zorgverlening en ondersteuning te kunnen bieden.

Mantelzorgers hebben niet, zoals de werknemer, een vaste tijd of een vaste taak. 
​Heel veel mantelzorgers deert dat niet, want zij voelen zich verantwoordelijk voor de ondersteuning van hun naaste. Maar hoever moet je gaan? Zijn er grenzen?

Er zijn grenzen. En het is van belang in de gaten te houden hoever je moet en kan gaan. De mantelzorger heeft geen cao en lijkt dus rechteloos. 
Moderne slavernij?

►Mantelzorg kan niet verplicht worden door de overheid of wie ook.
►In de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is nu expliciet vastgelegd dat mantelzorgers betrokken moeten worden bij een zogenaamd 'Keukentafelgesprek'.
►Mantelzorgers kunnen voor henzelf ook een gesprek aanvragen om ondersteuning.
►U kunt zich eventueel laten ondersteunen door een onafhankelijke cliëntondersteuner.Dat kost u niets. Informeer ernaar bij uw gemeenten.
►Gemeenten zijn verplicht mantelzorgers te ondersteunen.
►Gemeenten moeten maatwerk leveren en de eigen regie van de cliënt respecteren.
►Wees er alert op dat u zich niet onderdruk gezet voelt.

De WMO geeft gemeenten echter veel ruimte tot nadere invulling van het beleid. Via politieke partijen in de gemeenteraad, via de WMO-adviesraad of Participatieraad en via plaatselijke belangenorganisaties kunt u uw belangen kenbaar maken.

Bovendien is een belangrijk aspect van het overheidsbeleid met betrekking tot de zorg  'maatwerk' en 'eigen regie' van de burger. 
Mensen die langdurige zorg nodig hebben en dat niet of onvoldoende krijgen, kunnen bezwaar aantekenen en juridische procedures aanspannen om hun recht te krijgen.
Moet dit ook maar eens serieus overwogen worden als mantelzorgers onvoldoende ondersteund worden en zich tot moderne 'slavernij' gedwongen voelen?
Hopelijk behoeft dat voor geen enkele mantelzorger zover te komen.

U kunt voor informatie, advies en ondersteuning mailen naar de redactie van deze internetkrant>>>>
>>>           mantelzorgswf@ziggo.nl