DEMENTIE DE BAAS.

Zorg je voor iemand met dementie? Heb je wel eens het gevoel dat je de situatie niet de baas bent? Wil je voorkomen dat je overbelast raakt?
Dementie is een ingrijpende aandoening, niet alleen voor de persoon met dementie, maar ook voor de directe omgeving. Vooral voor de mensen die zorg bieden zijn de gevolgen enorm.
Wat is dementie eigenlijk? Hoe ga je met de ziekte om? Hoe verwerk je een dreigend verlies van een geliefd persoon?

Door de dementie gaat je naaste achteruit, waardoor hij meer zorg nodig heeft en zijn gedrag verandert. Dit vraagt van de omgeving steeds om aanpassing. Belangrijk is te voorkomen dat je door de zorg voor je naaste overbelast wordt. Maar hoe doe je dat? 

Uit onderzoek komt naar voren dat één op de vijf mantelzorgers van personen met dementie ‘ernstig belast’ is: de zorg voor hun naaste wordt als te zwaar ervaren, de mantelzorger heeft sterk het gevoel er alleen voor te staan en kan niet altijd bij iemand terecht met vragen of problemen.
Mantelzorgers die aangeven dat de zorg vooral op hem/haar neerkomt, én mantelzorgers die dagelijks voor degene met dementie zorgen, lopen het meeste risico op ernstige belasting. Partners van mensen met dementie, mantelzorgers boven de 65 jaar en mensen met dementie die thuis wonen, voelen zich vaker ernstig belast.

Uit het onderzoek blijkt dat belaste mantelzorgers vaak tegen de volgende problemen aanlopen. Zij:
•hebben moeite met veranderingen in het gedrag van hun naaste
•vinden het lastig voor de persoon met dementie te moeten beslissen 
•ondervinden problemen doordat gezondheidsproblemen ontstaan omdat de persoon met dementie lichamelijke ongemakken moeilijk kan aangeven 
•krijgen onvoldoende uitleg over het verloop van dementie en de verschijnselen van dementie 
•hebben minder contact met vrienden, kennissen en familie door de ziekte van hun naaste en mijden soms ook dit contact 
•kunnen onvoldoende hulp bieden bij dagelijkse taken of kunnen onvoldoende zorg bieden 
•lopen tegen het probleem aan niet goed te weten hoe om te gaan met de naaste als hij of zij bang, boos of in de war is
•voelen zich schuldig bij het overdragen van zorg
•vinden dat de hulpverleners onvoldoende aandacht voor hen hebben
•vinden dat zij onvoldoende door hulpverleners worden betrokken bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Verder blijkt uit het onderzoek dat hoe meer mantelzorgers zich belast voelen, zij des te meer behoefte hebben aan professionele hulp.
Wensen van mantelzorgers van mensen met dementie liggen vooral op het gebied van advies en informatie. Er is behoefte aan het leren omgaan met veranderingen in het gedrag van hun naaste maar ook aan emotionele ondersteuning.
Bovendien hebben mantelzorgers behoefte aan iemand die ze het gevoel geeft er niet alleen voor te staan in de zorg voor hun naaste.  

De website www.dementiedebaas.nl is ontwikkeld voor familie/mantelzorgers van dementerenden.
Je kunt hier een online cursus volgen en ervaringen uitwisselen met mantelzorgers. Ook vind je hier feiten, tips en informatie over dementie.

Aanmelding bij "Dementie de baas":
Als je interesse heeft in deelname aan de internetcursus, dan kunt u een mail sturen naar: onderzoek@dementiedebaas.nl.
Ben je verzekerd bij zorgverzekeraars Univé, VGZ, IZA of Trias, dan wordt een belangrijk deel van de cursus vergoed!
 


TINZ.

In Fryslân kan de zorg thuis voor mensen met een vorm van dementie gecoördineerd worden door de Ketenzorg Dementie Fryslân, te bereiken via de webside www.tinz.nl .
Tinz werkt met een zogenaamde Casemanager, die toegewezen wordt aan de dementerende en familie. De Casemanager dient alle benodigde zorg te coördineren. De dementerende en familie hebben zo één contactpersoon voor alle vragen.


Voor informatie kunt u ook terecht bij de ouderenadviseur van Timpaan Welzijn. Voor Súdwest Fryslân is dat te bereiken op telefoonnummer:
0515 - 41 41 62

Van belang is verder natuurlijk: www.alzheimer-nederland.nl.