Aan de redactie van Mantelzorg Súdwest-Fryslân.

Van de serie "Ik zorg voor jou" heb ik nu een aantal uitzendingen gezien. Mijn vrouw en ik zijn zelf mantelzorger. We verzorgen ons kind met syndroom van Down.
Ik snap de kritiek wel op die serie. Het geeft niet de werkelijkheid weer, het is commerciële tv, er moet emotie in en elke uitzending moet "goed" aflopen. Maar toch brengt de serie "mantelzorg" praktisch en emotioneel onder de aandacht en vooral ook waar mantelzorgers zoals tegenaan lopen. Bovendien wordt duidelijk gemaakt dat er weldegelijk voor veel problemen oplossingen zijn en waar je dan moet zijn. Elke situatie met mantelzorg is anders. Mantelzorgers en degenen die (mantel)zorg nodig hebben, zouden nu eigenlijk deze serie eens moeten gebruiken om bij hun gemeente de vraag neer te leggen: Wat hebben jullie nu eigenlijk te bieden of Waarmee en hoe kunnen jullie mij helpen.
Ik ga dat zeker doen. Als meer mantelzorgers dat doen, dan is dat een sterk signaal voor de gemeente om mantelzorgers nu echt eens serieus te nemen.
Dirk

Noot van de redactie:
Alle reacties die wij ontvangen bij de redactie stellen wij altijd heel erg op prijs. De tv-serie van RTL "Ik zorg voor jou" leidt tot veel en gevarieerde reacties.
De suggeste die Dirk hierbover doet, zouden we willen aanmoedigen. Mantelzorgers doen er goed aan om zich te laten horen en zien. In onze gemeente Súdwest-Fryslân kan dat via verschillende wegen. Enkele belangrijke willen we hier aangeven:
- De gemeente via http://www.gemeentesudwestfryslan.nl werkt met Sociale Gebiedsteams, die in eerste instantie telefonisch te bereiken zijn via een centraal nummer 14 0515. 
Er zijn 6 Gebiedsteams, te weten Sneek noord, Sneek zuid, Bolsward en omgeving, Drylts en dorpen rondom, Steden en dorpen langs de IJsselmeerkust, Littenseradiel.
- Elk gebied  van een gebiedsteam heeft een steunpunt Mantelzorg (Stipepunt), te vinden via http://www.voorelkaardoen.nl .
- Elk gebied heeft ook een WMO-raad, die overkoepeld worden door het WMO-platform (collectieve belangen van de burgers die zorg/ondersteuning behoeven). Platform en de afzonderlijke raden zijn te vinden via http://www.wmoplatformswf.nl . 

En bij ons zijn ook alle reacties van harte welkom.
mantelzorgswf@ziggo.nl.