Geachte Redactie,

Wij willen nog even terugkomen op ons eerste briefje aan u over het mantelzorgcompliment.

U reageerde dat de gemeente de waardering voor mantelzorgers moeten gaan doen.
Wij hebben dat bedrag vorige jaren bij de SVB aangevraagd voor onze buurvrouw om onze waardering te laten blijken. De buurvrouw is onze mantelzorger. Wij kunnen financieel zelf niet zoveel.

Als dit nu buiten ons omgaat, vinden wij dat niet prettig.
Het voelt dat onze mantelzorger van ons afgepakt wordt door de gemeente. 
En misschien gaat de gemeente het geld wel voor wat anders gebruiken.
Hier zijn wij het niet mee eens.

Hoogachtend,
familie De Boer.

Antwoord van de redactie:
Geachte familie De Boer,
Uw reactie is heel begrijpelijk. En wij kunnen ons voorstellen dat u zich zo voelt.
Het geld dat gemeenten voor de waardering van mantelzorgers heeft, zal ze niet gaan gebruiken voor heel andere dingen. Maar hoe dat besteedt gaat worden voor mantelzorgers is nog onduidelijk. Sommige gemeenten steken het geld in vormen van mantelzorgondersteuning.
De landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers, Mezzo, heeft een onderzoek gedaan onder mantelzorgers en het bleek dat ruim 60% van de mantelzorgers het mantelzorgcompliment, zoals dat bestond, zien als een persoonlijke waardering. In onze gemeente zal dat percentage niet veel anders liggen. Dus als de gemeente mantelzorgers gaat raadplegen komt het misschien toch nog goed.