Hallo Redactie,

Moet mijn verzorger een enkelbandje?

Ik heb eind augustus gehoord dat ik blaaskanker heb. 
Ik woon samen met mijn dochter van net 14 jaar. 
In september zou de tumor verwijderd worden maar deze bleek te groot en ingegroeid. Op 16 oktober zijn mijn blaas en baarmoeder verwijderd en heb ik een neoblaas gekregen. Een erg zware operatie waarbij het herstel ook lang kan duren. 
Mijn ex-man had op dat moment geen werk en wilde me wel mantelzorg bieden.

Hij kreeg ook een tijdelijke ontheffing van de sollicitatieplicht. Inmiddels moet de ww-uitkering omgezet worden in een bijstandsuitkering. Gister had mijn ex-man hier een afspraak voor bij de consulente van de sociale dienst. Zij vertelde dat hij waarschijnlijk zijn recht op bijstand had verspeeld door voor mij te zorgen want de zorg zou beschouwd worden als gezamenlijk huishouden. 
Nou ja zeg! De regering wil dat we zorg zelf oplossen, ik krijg geen thuiszorg voor de huishouding omdat ik iemand in mijn omgeving heb en nu wordt diegene er ook nog eens voor gestraft? 
Het gesprek verliep alles behalve empathisch, uitgaande van voorbarige conclusies. Mijn ex-man was perplex, ik ook en de thuiszorg ook. Zij waren hier op het moment dat ik met de gemeente belde om uitleg. Ik voel me nog doodziek.
Maar ik ben mijn hele leven nog nooit zo kwaad geweest. Ook de meneer van de gemeente die ik aan de lijn had begon voortdurend over de wet en dat zij zich daar aan dienen te houden. 
Mijn ex-man heeft zijn eigen huis en zijn eigen onkosten, hij woont hier niet!!!!!!! Bovendien geeft, welke wet dan ook van toepassing is, geen enkele ambtenaar het recht om zo oninvoelbaar en vooruitlopend in conclusies met iemand om te gaan die het goede hart heeft voor iemand te zorgen!! 
Uiteindelijk heb ik gezegd er van uit te gaan dat alles rechtgetrokken zal worden. Ook heb ik de consulente van de sociale dienst uitgenodigd bij mij langs te komen, zodat zij iets kan leren van deze situatie en haar houding ten opzichte van verzorgers hopelijk aan zal passen. 
Mijn ex-man heeft inmiddels telefoon gehad dat het goed komt. 
Desalniettemin, hij is waarschijnlijk niet de eerste en zal ook niet de laatste zijn. 
Ik overweeg de media in te schakelen maar ben daar nu nog te ziek voor.
(Anoniem)

Reactie:
Geachte mevrouw (naam bij redactie bekend),
Dat is niet mis wat u meemaakt met uw gezondheid en alle gevolgen daarvan.
Voor uw dochter is de situatie ook niet licht. En eveneens voor uw ex-man. Wel heel goed dat hij u mantelzorg verleent.

Wij horen wel vaker dat mantelzorgers in de bijstand of met een andere uitkering, problemen hebben met de gemeente of andere uitkerende instantie. De gemeente behoort juist mantelzorgers te stimuleren en ondersteunen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
De laatste tijd lezen en horen we steeds meer dat de regering wil dat mensen meer zelf doen en meer voor elkaar doen. Dat noemen ze dan de "Participatiesamenleving". Een mooi woord, maar in Nederland wordt heel veel voor elkaar gezorgd. Er zijn naar schatting ruim 3 miljoen mantelzorgers en ook nog eens 100 000den die als vrijwilliger in de zorg werken.
Als de overheid dit aanmoedigt, dan moet ze dat ook in de praktijk mogelijk maken. En daar schort het nog heel erg vaak aan.

De redactie van "Mantelzorg Súdwest-Fryslân" ontvangen graag de verhalen van mantelzorgers die tegenwerking ondervinden in hun rol als mantelzorger op mailadres: mantelzorgswf@ziggo.nl

Redactie Mantelzorg Súdwest-Fryslân