Hallo redactie Mantelzorg Súdwest-Fryslân,

Goed artikel over Keukentafel en Mantelzorg.
Inderdaad. ga niet alleen zo'n gesprek aan met een keukentafelconsulent, of hoe zo iemand ook heet. Haal er iemand bij die je vertrouwt en je situatie goed kent. Met zo'n keukentafelconsulent zitten we wel met een heel rare situatie. 
Ik weet dat in veel gemeenten de keukentafelconsulent van de gemeente is. Dus ambtenaar. Bijvoorbeeld een voormalige WMO-consulent. 
Ik vertel mijn privé-situatie niet graag aan vreemden en zeker niet aan een ambtenaar. Wat doet die met mijn gegevens, hij is immers niet onafhankelijk!! Het WMO-loket bepaalt toch waarin en hoe ik ondersteuning krijg?
De gemeente bepaalt het WMO-beleid met het bijbehorende budget voor de diverse onderdelen. De afdeling WMO moet dat beleid uitvoeren en de begrote gelden beheren.
En nu moeten ze ook met mij in gesprek waar mijn ondersteuning uit moet bestaan.
Dat is toch niet objectief meer? Zij hebben er toch geen belang bij dat alles waarmee ik zit, echt boven tafel komt?

Die keukentafelgesprekken zouden eigenlijk door echt onafhankelijke mensen gedaan moeten worden.
Sjoukje uit IJlst.  

Noot van de redactie:

Beste Sjoukje,
Wij kunnen het niet beter verwoorden dan jij het doet. Je slaat de spijker op de kop.
In de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân wordt nog druk gedebatteerd hoe dat moet met die keukentafelgesprekken. Het plan is om in wijken en dorpen zogenaamde 'gebiedsgerichte teams' te organiseren. Die teams moeten bestaan uit diverse sociale werkers. De bedoeling is dat die teams dichter bij de burgers staan dan nu het geval is en alle problemen van burgers in een bepaald gebied moeten oplossen. Vanuit die teams moeten ook de keukentafelgesprekken gedaan worden.
Wij vinden deze ontwikkeling niet slecht, maar er kleven nog heel veel vraagtekens aan.
Of die teams echt onafhankelijk zijn en of dat goed gaat lopen en wanneer is nog onduidelijk.