Als mantelzorger wordt je vaak ook geconfronteerd met veel administratie en regelwerk van degene, die je verzorgt. Dat komt omdat de zieke/gehandicapte die jij verzorgt dat allemaal niet meer goed kan. Naarmate de ziekte toeneemt en daarmee ook de zorg, krijg je steeds meer taken er bij.
Bijvoorbeeld veel administratie en papierwerk.

Zou je graag wat hulp daarbij willen hebben, dan kan dat in Sneek bij:

De Papierwinkel (van Timpaan)
telefonisch een afspraak maken op 0515 - 421313.

Humanitas Zuidwest Friesland
mevrouw Lysbeth de Jong 06 49867184
e-mailadres: thuisadm@humanitas-zwf.nl.
 

Heb je problemen met de PGB-administratie, dan kan het Stipepunt  (www.stipepunt.nl) adviseren en eventueel doorverwijzen.
Als uit het PGB individuele zorgverleners of jij als mantelzorger betaald worden (dus niet zorgverleners van een thuiszorgorganisatie), laat dan in ieder geval de salarisadministratie verzorgen door:

Sociale Verzekeringsbank (SVB)
Servicecentrum PGB
Postbus 8038
3503 RA Utrecht
030 - 2648200
www.svb.nl/int/nl/ssp/index.jsp
e-mailadres: pgb@svb.nl
Zij doen GRATIS de salarisadministratie!

Let op!!
Er zijn nogal wat bureautjes, die aanbieden om alles te regelen voor de zorgaanvraag, het regelen van de zorg en de complete PGB-administratie. Helaas zitten daar bureautjes tussen die niet zo zuiver op de graad zijn.
Ga alleen in zee met een bureau, dat de "Gedragsregels PGB-bureaus", opgesteld door Per Saldo en de Stichting De Ombudsman, opneemt in haar contract.