Zorgverlof voor alle mantelzorgers

Mantelzorgers die voor buren of vrienden zorgen, moeten ook in aanmerking komen voor zorgverlof.

Dat vindt MEZZO, de belangenbehartiger van mantelzorgers. Naar schatting nemen nu zo'n zeshonderdduizend mantelzorgers vakantiedagen op om iemand te verzorgen. 
Uit een onderzoek blijkt dat een op de drie mantelzorgers vakantiedagen opneemt om zorg te kunnen bieden. 

Op dit moment komen alleen mantelzorgers die een direct familielid bijstaan voor een zorgverlofregeling in aanmerking. Zij kunnen bijvoorbeeld twee weken per jaar verlof opnemen tegen betaling van minimaal zeventig procent van het salaris.

Wie buren of vrienden verzorgt, heeft dit recht niet. Vooralsnog wil het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de regeling alleen versoepelen voor mensen die bij mantelzorgers in huis wonen.

Volgens MEZZO moet het zorgverlof voor alle mantelzorgers gaan gelden. Nederland telt steeds meer alleenstaanden die afhankelijk zijn van derden. Als de mantelzorgers niet worden geholpen, bestaat het risico dat zij geen zorg meer kunnen bieden.


Sympathiek
De PvdA en ChristenUnie vinden het idee sympathiek, maar twijfelen aan de haalbaarheid van het plan. Agnes Wolbert (PvdA): ,,Het is een nijpend probleem, maar ik betwijfel of we werkgevers de rekening moeten laten betalen.'' Volgens Esmé Wiegman (Christen­Unie) moet er worden gekeken of het voor werkgevers fiscaal aantrekkelijker kan worden gemaakt om ruimte te bieden aan mantelzorgers.

Renske Leijten van de SP vindt het logisch dat alle mantelzorgers onder de zorgverlofregeling vallen en stelt dat er een 'mantelzorg­regeling' in de cao's moet worden opgenomen. ,,Waarom zou je wel verlof krijgen voor de zorg van je zieke broer en niet voor je zieke buurvrouw?'', aldus Leijten. Volgens de VVD moet mantelzorg niet 'geformaliseerd' worden. ,,Een kenmerk van de samenleving is dat je naar elkaar omkijkt. Het is normaal dat je er voor elkaar bent'', zegt VVD'er Anouchka van Miltenburg.