10 X WAAROM
Wat levert mantelzorgvriendelijk beleid op?

Een van de misvattingen is dat mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid veel geld en tijd kost. Mantelzorgvriendelijk beleid is echter onderdeel van bestaand personeelsbeleid en thema's als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), goed werkgeverschap, verzuim- en inzetbaarheidsbeleid.


WAT LEVERT MANTELZORGVRIENDELIJK BELEID OP?
- Meer productiviteit
- Meer loyaliteit en betrokkenheid
- Meer vitaliteit en gezondheid
- Meer plezier in het werk
- Meer medewerkertevredenheid
- Minder ziekteverzuim
- Minder verloop, minder uitval
- Minder vervangingskosten
- Behoud van kennis en ervaring
- Positief imago van het bedrijf

ARGUMENTEN/REDENEN OM AAN DE SLAG TE GAAN MET MANTELZORG.
- Draagt bij aan een gezonde organisatiestructuur.
- Mag niet ontbreken in innovatief HR-beleid.
- Is onderdeel van duurzaam inzetbaarheidsbeleid.
- Houdt de werk-privé-combinatie van werknemers in balans.
- Zorgt voor wederzijds commitment en flexabiliteit.
- Geeft uiting aan goed werkgeverschap en MVO.
- Onderscheidt de organisatie positief t.o.v. andere.
- Versterkt de aantrekkingskracht op nieuw personeel.
- Verhoogt de gunfactor bij klanten.
- Draagt bij aan het slagen van de participatiesamenleving.

Zie ook:  http://www.werkenmantelzorg.nl