"Er werken geen mantelzorgers in onze organisatie."
"Mantelzorgvriendelijk beleid kost veel tijd en geld."
"Privé en werk moet je gescheiden houden."

Deze gedachten, en nog meer, leven regelmatig bij werkgevers als het gaat om mantelzorg en werk. Zijn deze gedachten juist of zijn het misvattingen? Lees verder voor de vijf meest gehoorde misvattingen.

                    

1. Er werken geen mantelzorgers in onze organisatie. 
Uit onderzoek blijkt dat er binnen organisaties twee keer zoveel werknemers zijn die thuis mantelzorgtaken verlenen, dan leidinggevenden denken.
Eén op de zes medewerkers verleent thuis mantelzorgtaken, dus de kans dat er binnen een organisatie geen mantelzorgers zijn, is heel klein.

2. Bekend maken van verlofregelingen leidt tot toename van het gebruik er van.
Veel leidinggevenden zijn bang dat werknemers die thuis mantelzorgtaken verrichten, massaal gebruik gaan maken van de verlofregelingen, wanneer zij medewerkers hierop wijzen. 
Tweederde van de leidinggevenden heeft zogenaamd "verlofvrees".
De praktijk blijkt heel anders, Nog geen 15% van de werkende mantelzorgers neemt kortdurend verlof op, nog geen 5% neemt langdurig verlof op.

3. Mantelzorgvriendelijk beleid kost veel tijd en geld.
Een mantelzorgvriendelijke organisatie vraagt niet om geheel nieuw beleid of grote investeringen. Het is onderdeel van bestaand personeelsbeleid en van thema's als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), goed werkgeverschap, verzuim-, vitaliteits-, en inzetbaarheidsbeleid.
De extra kosten zijn vaak minimaal.
De investering betreft voornamelijk tijd. Tijd voor bekendheid en bewustwording om vervolgens een goed gesprek te voeren en samen naar oplossingen te zoeken. Vaak is een mantelzorger al geholpen met betrekkelijk 'simpele' oplossingen die weinig of geen geld kosten. Zoals een parkeerplek voor de deur, de mogelijkheid om  privé-zaken telefonische te kunnen regelen op het werk, eerder beginnen of langer doorwerken.

Sommige oplossingen kosten wel geld, maar de baten zijn vaak veel groter.

4. Privésituatie van mijn werknemers met mantelzorgtaken thuis, is niet het probleem van het bedrijf.
Een goede balans bij medewerkers tussen werk en privé is in het belang van beide partijen. Intensieve zorgtaken en/of problemen thuis, kunnen negatieve effecten hebben op het werk. Bespreekbaar maken van deze situatie is belangrijk en de verantwoordelijkheid van werknemer én werkgever.
Door op tijd met elkaar in gesprek te gaan en te zoeken naar (maatwerk)oplossingen, kan worden voorkomen dat de werknemer overbelast raakt en uitvalt.

5. Als we er aandacht aan besteden, is straks iedereen mantelzorger.
Door aandacht te besteden aan het onderwerp, creëer je bewustwording binnen de organisatie en kan het inderdaad zo zijn dat meer medewekers dan verwacht zich herkennen als werkende mantelzorger. Voor organisaties is het belangrijk om mantelzorgers in beeld te hebben. Je kunt dan met elkaar in gesprek gaan (en blijven). Indien nodig zoek je beiden naar maatwerkoplossingen voor een goede werk-zorgbalans. Zo wordt voorkomen dat medewerkers overbelast raken of uitvallen en wordt besspaard op verzuim- en verloopkosten.
Er is gebleken dat gemiddeld 1 op de 6 werknemers thuis mantelzorgtaken verrichten en in de zorgsector 1 op de 4. Door er aandacht aan te besteden zal dat niet ineens 100% worden.

Zie ook: http://www.werkenmantelzorg.nl