Als jonge mantelzorger heb je vaak geen makkelijke positie. Je hebt onder meer een verhoogde kans op depressiviteit, kan slechtere schoolprestaties krijgen en weinig tijd voor vrienden. Ook kunnen de ervaringen van jonge mantelzorgers doorwerken in je volwassen leven. Jonge mantelzorgers moeten daarom in een vroeg stadium erkend en ondersteund worden.

Dit blijkt uit een inventarisatie die het Nivel uitvoerde in opdracht van Mezzo.

Enkele cijfers    

 • In ons land groeit 1 op de 10 kinderen op met een een chronisch zieke of gehandicapte ouder.
 • 1,2 miljoen kinderen hebben een ouder met een psychiatrische diagnose.
 • 1 op de 13 kinderen heeft een ouder met een alcoholprobleem.
 • 400.000 kinderen hebben een ouder met een chronische lichamelijke ziekte.
 • 300.000 kinderen hebben een chronisch zieke of gehandicapte broer of zus (onder de 25 jaar).

Taken

Jonge mantelzorgers kunnen de meest uiteenlopende taken en verantwoordelijkheden hebben:

 • huishoudelijk werk (schoonmaken, boodschappen doen, koken).
 • persoonlijke verzorging (helpen met wassen, aankleden, eten, drinken, naar het toilet gaan).
 • zorgen voor andere kinderen in het gezin (aankleden, oppassen, naar school brengen).
 • zaken buitenshuis regelen (naar apotheek en postkantoor gaan, geld halen).
 • emotionele steun (zowel aan degene die verzorging nodig heeft als aan andere gezinsleden).

Vormen van belasting
Jonge mantelzorgers worden op verschillende manieren in hun ontwikkeling bedreigd:

 • praktisch (de hoeveelheid en intensiteit van hun taken bepaalt hoeveel tijd zij over houden voor hun eigen bezigheden).
 • psychisch (het opgroeien met een langdurig ziek gezinslid veroorzaakt onzekerheid, angst, boosheid en verdriet).
 • fysiek (grote geestelijke druk en zware lichamelijke taken vergroten de kans op spanningsklachten als hoof- en buikpijn, rug- en gewrichtsklachten)
 • relationeel (de relaties met andere gezinsleden en de emotionele ontwikkeling komen onder druk te staan, vooral wanneer de ouders niet meer voldoende in staat zijn de ouderrol te vervullen).
 • sociaal (contacten met leeftijdgenoten schieten erbij in als de situatie thuis jonge mantelzorgers te veel in beslag neemt).

Er is een jonge mantelzorgers-site voor Friesland: Fawaka...hoe is het? Kijk op:
http://www.fawaka.nu/
Er is een jongerensite die aandacht schenkt aan jonge mantelzorgers, dat is
www.blixum.nl onder kopje 'maatschappij' en dan 'ik ben jong en ik zorg'.

Er is nog meer hoor!
Voor kinderen met een aanalcoholverslaafde ouder:
http://www.drankjewel.nl/
Heb je te maken met de ziekte MS:
http://mskidsweb.nl/
Ben je van Marokkaanse afkomst:
http://www.zorgvoorjeouders.marokko.nl/
Heb je te maken met verzorging van een naaste met psychische problemen:
www.kopstoring.nl/

Verder algemene sites voor jonge mantelzorgers:
De belangenorganisatie MEZZO besteed aandacht aan de jonge mantelzorgers, site
www.mezzo.nl

En de redaktie van deze webkrant wil je ook helpen met het zoeken naar oplossingen van je vragen.