Soms is het lastig om de zorg uit handen te geven. Zeker als je al jaren voor iemand zorgt en de zorgbehoevende als geen ander kent. Misschien heb je daardoor het gevoel onvervangbaar te zijn. Het is dan fijn om te ervaren dat je de zorg met een gerust hart uit handen kunt geven. Bovendien kom je even aan jezelf toe, waardoor je er weer een tijdje tegen kunt. ,

Bij respijtzorg neemt een vrijwilliger of professionele hulpverlener tijdelijk en volledig de zorg van je over. Respijtzorg kan éénmalig zijn (bijvoorbeeld tijdens uw vakantie) maar ook met regelmaat worden gegeven (elke week een dagdeel). Volledige overname van zorg betekent dat al je mantelzorgtaken worden overgenomen: persoonlijke verzorging, afwassen, wandelen, spelletjes doen, waken, etc.

Wilt je meer informatie over respijtzorg, neem dan contact op met het Stipepunt in je gemeente (www.stipepunt.nl). 

De professionele respijtzorg moet betaald worden, maar daarvoor kan je PGB aanvragen of een indicatie voor "zorg in natura". Zie in deze krant bij PGB.