VOOR EN DOOR MANTELZORGERS.

Je helpt een handje en een extra handje als dat nodig is. Dat vind je normaal en dat is het ook. Maar als die dierbare langdurig/chronisch ziek wordt en/of gehandicapt is, dan wordt je zorgverlening toch wel heel veel. En voor dat je het weet gaat die zorg veel tijd, energie en emotie van je vragen. Je bent MANTELZORGER geworden zonder dat je het in de gaten had.

Degene, die jij verzorgt wil je niet in de steek laten, je hebt er een emotionele band mee. Het is ook logisch dat de dierbare die je verzorgt op jou rekent. Jij weet hoe en wanneer de verzorging moet gebeuren.

Als mantelzorger kan je voor veel problemen komen te staan.

Je kan in de knoop komen met je eigen bezigheden. Hoe verdeel ik mijn tijd??
Als je naast de zorg ook nog een baan hebt, kan je problemen met je baas krijgen. 
Je kan er diverse taken bij krijgen, bijv. administratieve taken, contacten met instanties enz. En als je eens een dag wat voor jezelf wil doen of je wil op vakantie, hoe moet dat dan met de zorg?
Je kan door de vele zorg ook geïsoleerd raken, geen kontakt meer met vrienden e.d.

Iedereen kan aan deze krant ook een bijdrage leveren.
Je kunt je vragen stellen of je situatie uitleggen waar je niet helemaal zelf uitkomt.
Mail dan aan de redactie van "Mantelzorg Súdwest-Fryslân".

De redactie bestaat uit:

  Lisa (mantelzorger)

   Arjen (ex-mantelzorger)
 

mantelzorgswf@ziggo.nl